hamburgerMenu hamburgerMenu hamburgerMenu
mobile bg

Transportplanning

Een optimale bezetting van het wagenpark en maximale inzetbaarheid van de beschikbare chauffeurs om alle transportopdrachten te kunnen vervoeren: daar draait het uiteindelijk om. In TMS transportplanning plant u eenvoudig de losse transportorders en beheert u ze tot en met de facturatie ervan. Op basis van losse opdrachten stelt u ritten samen (vrij of op basis van criteria), koppelt een vrachtwagen en/of trailer aan de rit en kijkt wie er volgens de resourceplanning beschikbaar is om deze rit te rijden.

TMS plantrajecten

Transportorders worden in het TMS-systeem aangemaakt of via EDI ingelezen. Daarbij kan het type te vervoeren goederen worden aangegeven, ophaal- en afleverlocatie en de benodigde gegevens, zoals gewicht, volume, productdetails, etc. Vooraf ingestelde trajecten – zoals afhalen via depot, distributie vanuit depot, rechtstreeks transport, via ferry of tunnel/brug, depot shuttleverkeer, landen of regiodistributie, etc. – worden automatisch gegenereerd zodra een order van A naar B wordt ingevoerd. Als u ons geïntegreerde WMS-systeem gebruikt, komen de transportopdrachten automatisch in het TMS terecht als ‘te plannen’ transporten. Deze plantrajecten komen beschikbaar voor de planner en kunnen worden gerangschikt met filters op land/regio, vandaag/morgen, per opdrachtgever, per losadres, etc. De planner ziet vervolgens via een overzichtelijk startscherm het complete overzicht van zijn werklast.

Kosten & opbrengsten

De planner heeft altijd inzicht in de kosten- en opbrengstverhouding van de orders en geplande ritten en daarmee ook de voor gecalculeerde marge. Tijdens de uitvoering wordt deze marge bijgesteld door meer en minder uren, kilometers of andere wijzigingen.

Facturatie

De afzonderlijke transportopdrachten kunnen, nadat ze zijn afgeleverd, automatisch worden klaargezet voor facturatie. Dat versnelt het facturatieproces en bevordert uw liquiditeitspositie.

Documenten koppelen

Nadat een rit is gelost, kunnen aan het ritdossier eventuele documenten en correspondentie worden gekoppeld. Zoals afgetekende vrachtbrieven, mancomeldingen, schademeldingen, e-mails en foto’s.

Transportplanning
Beheren

Dankzij de realtime koppeling van het TMS met de onboard-unit (OBU) of tablet/smartphone van de chauffeur heeft de planningsafdeling maximaal inzicht om te kunnen plannen en bijsturen, en handelt de chauffeur administratief alles snel een gemakkelijk af.

Inzicht voor chauffeur

Zodra transporten zijn ingepland en doorgestuurd, ziet de chauffeur alle benodigde gegevens op zijn boordcomputer of op de app van zijn smartphone of tablet. Zo heeft hij in de vrachtwagen alle benodigde informatie beschikbaar, zonder dat hij daarvoor papieren vrachtdocumenten nodig heeft. Zodra de chauffeur de goederen heeft afgeleverd, legt hij dat via zijn boordcomputer (tablet of smartphone) vast, waar nodig met (digitale) handtekening van de ontvanger. Ook kan de chauffeur zo eventuele manco’s en emballage registreren.

Inzicht voor planningsafdeling

De planningsafdeling ziet altijd waar vrachtwagens (en zendingen) zich bevinden, wie vertraging heeft, etc. Door te filteren op bijvoorbeeld statusovergangen heeft de planner snel een overzicht van de ritten die worden uitgevoerd en de voortgang daarvan. Zodra er iets mis gaat, kunnen er snel wijzigingen in de planning worden doorgevoerd.

Transportordersplannen

Zodra transportopdrachten en de bijbehorende trajecten zijn aangemaakt, worden ze klaargezet in het planbord voor de planningsafdeling. Verschillende trajecten, gebieden of activiteiten worden overzichtelijk klaargezet voor de betreffende planner.

De planner kan door het gebruik van filters, orders verzamelen tot een rit, koppelen aan een vrachtwagen/trailer en een beschikbare chauffeur en indien nodig de bijhorende documenten (vrachtbrieven, laadlijst, ritlijst, chauffeursinstructies) afdrukken. Ook ziet hij bij selectie van trajecten de uiteindelijke beladingsgraad en gewichtsbelasting van een truck.

Heeft u een automatisch plansysteem (APS), dan koppelen wij deze met onze TMS-software. De transportorders worden van het TMS naar het APS gestuurd, en vervolgens komen de geplande ritten van het APS naar het TMS-systeem.
Daarna gaan de ritten handmatig door de verschillende statussen of worden deze getriggerd door een boordcomputer.