hamburgerMenu hamburgerMenu hamburgerMenu
mobile bg

Cross docking

Cross docking is onderdeel van onze WMS-software voor logistieke dienstverleners. Bij cross docking worden de goederen bij binnenkomst (inslag) direct klaargezet voor uitslag, zonder ze tussentijds op te slaan. Inkomende goederen worden dus direct omgezet in uitgaande goederen. Dat scheelt handelingen en ruimte in het warehouse.

Cross docking wordt toegepast als goederen zo snel mogelijk op de eindbestemming geleverd moeten worden, zoals verse producten voor supermarkten.

Cross docking in het WMS

In het WMS-systeem worden inslagen direct aan uitslagen gekoppeld op basis van een bovenliggende transportopdracht óf de inkomende goederen worden automatisch toegewezen aan een specifieke route of postcodegebied. Dit betekent dat het WMS bij het ontvangst van de goederen al rekening houdt met de lopende verkooporders.

Zodra een medewerker van de afdeling goederenontvangst inkomende goederen scant, krijgt hij/zij op zijn scanner de melding waar hij de goederen dient te plaatsen: (deels) in een cross dock-locatie of op de standaard pick locatie.

Afhankelijk van het aantal (transport)orders waarin het betreffende artikel nodig is, kan de medewerker naar meerdere cross dock locaties gestuurd worden via zijn handterminal. De medewerkers die producten verzamelen voor uitslag worden bij het order picken voor die specifieke goederen naar de betreffende cross dock locatie gestuurd.

Efficiency verbetering met cross docking

Met cross docking wordt een efficiency verbetering in het logistieke proces gerealiseerd, doordat de doorvoersnelheid van producten fors wordt verhoogd. Daardoor zijn deze producten sneller beschikbaar voor uw klant.

Kostenbesparing met cross docking

Door cross docking toe te passen, wordt bespaard op voorraadkosten. De goederen hoeven immers niet in het normale magazijn opgeslagen te worden. Ze worden gelost en direct herladen voor transport.

Cross docking in uw magazijn

Een nauwkeurig proces als cross docking, vereist een systeem dat het proces van inslag naar uitslag moeiteloos stroomlijnt. Bekijk het leaflet en ontdek hoe de WMS oplossing van Elevate-IT, het cross docking proces ondersteunt.

Cross dock

Instellingen

Cross dock activiteiten worden niet voor alle producten op dezelfde manier uitgevoerd. Er zijn producten die altijd eerst het warehouse in gaan of producten die altijd naar de cross dock locatie gaan. En er zijn producten die nóóit via cross docking worden afgehandeld. Dat vraagt flexibiliteit van de software; vandaar dat u in onze WMS-module cross docking alle mogelijkheden heeft om in te stellen hoe u wilt werken.

Instellingen per product

Sommige artikelen moeten altijd eerst in het warehouse worden opgeslagen. Andere goederen worden altijd in de cross dock locatie opgeslagen of alleen als er verkooporders zijn met die goederen. Daarom kan in het WMS per artikel worden aangegeven of er wel of geen cross docking mag plaatsvinden.

Locatie instellingen

Per artikel kan een specifieke cross dock locatie worden ingesteld.

Instellingen verpakking

Per artikel kan een specifieke ‘cross dock grootte’ worden ingesteld als dat artikel alleen in een bepaalde verpakking kan worden verplaatst.