hamburgerMenu hamburgerMenu hamburgerMenu
mobile bg

Ordermanagement TMS

In TMS Ordermanagement legt u eenvoudig transportopdrachten vast en beheert u ze tot en met de facturatie ervan. Eénmalige invoer, want planners, chauffeurs én klanten hebben allemaal toegang tot dezelfde informatie in het TMS. Er zijn geen papieren ritlijsten meer nodig. Daarmee hebben u én uw klant altijd inzicht in de status van transportopdrachten en voorkomt u onnodige administratieve handelingen.

TMS transport orders invoeren

In het TMS geeft u orders in om producten te vervoeren van de ene locatie naar de andere, inclusief de benodigde gegevens als gewicht, formaat, productdetails, etc. Vooraf ingestelde trajecten, zoals via depot, via ferry of tunnel/brug, afhaling, depotverkeer, distributie, etc., worden automatisch gegenereerd als een order van A naar B wordt ingevoerd. Als u ons geïntegreerde WMS-systeem gebruikt, komen de transportopdrachten automatisch in het TMS terecht als ‘te plannen’ transporten. Ook kunt u uw klanten toegang geven tot een speciale klantenportal waar zij zelf transportopdrachten kunnen aanmelden.
Via (automatische) e-mailberichten krijgen verzender en ontvanger informatie over de betreffende transportorder.

Transport orders plannen

Zodra transportopdrachten en bijbehorende trajecten zijn aangemaakt, worden ze klaargezet in het planbord voor de planningsafdeling. Verschillende trajecten, gebieden of activiteiten kunnen direct inzichtelijk op één overzicht voor de planner klaar gezet worden.

Dankzij de realtime koppeling met de on board unit (OBU) of tablet/telefoon van de chauffeur met het TMS op kantoor, heeft de planningsafdeling inzicht in waar (vracht)auto’s zich bevinden, wie vertraging heeft, etc.

De planner heeft altijd inzicht in de kosten/opbrengst verhouding van de geplande rit en dus de voorgecalculeerde marge. Tijdens uitvoering wordt deze marge tussentijds bijgesteld door meer en minder uren/km.

Transport orders beheren

Zodra transporten zijn ingepland, ziet de chauffeur alle benodigde gegevens op zijn boordcomputer of op de app van zijn telefoon of tablet. Zo heeft hij in de (vracht)auto alle benodigde informatie beschikbaar, zonder dat hij daarvoor papieren vrachtdocumenten nodig heeft. Zodra de chauffeur de goederen heeft afgeleverd, legt hij dat via zijn terminal (tablet of telefoon) vast, waar nodig met (digitale) handtekening van de ontvanger. Ook kan de chauffeur zo eventuele manco’s en emballage registreren. Verzender én planners hebben direct de beschikking over alle informatie.

Transport orders: ETA (verwachtte aankomsttijd)

Doordat de chauffeur de status van transportorders onderweg bijwerkt én doordat de (vracht)auto via GP(R)S is gekoppeld, heeft iedere ontvanger en/of verzender inzicht in de verwachtte aankomsttijd (ETA) van zijn goederen, ook als de rit is vertraagd. Dat verhoogt de service en voorkomt veel vragen bij de planningsafdeling.

TMS transportorders factureren

Bij het aanmaken van transportopdrachten (in TMS of WMS) is de prijs voor een transport (vaak) al vastgesteld op basis van prijslijsten, klantafspraken, kortingen, etc.
Zodra de goederen door de chauffeur zijn afgeleverd, kan er automatisch een factuur klaargezet worden in het TMS. Na controle door de administratie wordt de betreffende factuur verzonden óf de transportopdracht komt op een verzamelfactuur samen met andere transportopdrachten. Speciale kosten voor een traject kunnen eenvoudig worden toegevoegd: wachturen, ompakkosten, boekingskosten en dergelijke.