hamburgerMenu hamburgerMenu hamburgerMenu
mobile bg

Veel logistiek dienstverleners verzorgen voor hun klanten groupage van losse zendingen. Dat vergt veel van uw software: per vrachtwagen of container zijn veel documenten nodig en de administratieve afhandeling is bewerkelijk. Met onze groupage software plant u de deelzendingen optimaal, en stelt u vrachtdocumenten en facturen snel en eenvoudig samen. Dát is de voorwaarde voor winstgevende groupage activiteiten!

Groupage export

Bij groupage export worden per bestemming de losse zendingen geregistreerd. Die boekingen worden als deelzendingen gekoppeld aan een containerdossier. De software houdt vervolgens rekening met het totale gewicht en formaat van de deelzendingen in de container. U draait eenvoudig en snel (voorlopige) laadlijsten en container manifest uit.

Groupage import

Voor groupage import zendingen worden de losse zendingen in de container ingevoerd in het systeem. Per deelzending kan het transport verder ingepland worden. De software zorgt daarbij voor de benodigde documenten.
In de module Groupage Import kunnen de diverse zendingen in de container worden ingevoerd in het systeem. Per deelzending wordt vervolgens het natransport geregeld, inclusief de daarbij behorende documentatie.