hamburgerMenu hamburgerMenu hamburgerMenu
mobile bg

Wagenpark- & Resourcebeheer TMS

Kosten voor het onderhoud van uw wagenpark kunnen aardig oplopen. Door preventief onderhoud te laten uitvoeren en dit slim te plannen met behulp van wagenparkbeheer software brengt u de kosten voor uw wagenparkbeheer omlaag en voorkomt u onnodig stilstand. Met het onderdeel Wagenparkbeheer (fleetmanagement) in onze TMS-software, plant u het onderhoud, APK en andere keuringen van uw wagenpark optimaal en koppelt u documenten over bijvoorbeeld schades eenvoudig in uw administratie. Zo heeft u altijd realtime inzicht in het gebruik en onderhoud van uw wagenpark.

Koppeling met boordcomputers

Door een koppeling van de boordcomputer in de vrachtwagen met de TMS-software krijgt u informatie over wanneer (preventief) onderhoud ingepland kan worden. Daarmee voorkomt u problemen in bedrijfsvoering en drukt u de totale onderhoudskosten. De boordcomputer biedt inzicht in de kilometerstand en de sensorgegevens, maar ook arbeidstijden en tankbeurten die in het TMS-systeem worden geadministreerd.

De koppeling van boordcomputers met de TMS-software is onontbeerlijk voor een stipte track & trace van iedere transportopdracht en informatievoorzienining richting uw opdrachtgever. Bij laden en lossen kunnen vanuit onze TMS-software direct berichten naar uw opdrachtgever gestuurd worden.

Schaderegistratie

Mocht er onderweg onverhoopt schade optreden aan een vrachtwagen of trailer (of de vervoerde goederen), dan maakt de chauffeur daarvan een foto en eventuele beschrijving met behulp van een app op zijn telefoon. Die data wordt in het TMS-systeem, in het onderdeel Wagenparkbeheer, aan de betreffende vrachtwagen of trailer toegevoegd.Deze informatie kan door de planningsafdeling worden gebruikt om reparaties in te plannen en eventueel de afhandeling met de verzekering te kunnen doen.

Wagenparkbeheer: Onderhoudsplanning

Een wagenparkbeheerder weet goed welk onderhoud, schadeherstel of type keuring er op welk tijdstip of kilometrage uitgevoerd moet worden. Dat is niet voor elke eenheid gelijk. Sommige zaken worden structureel door de chauffeur gecontroleerd, andere onderhoudswerkzaamheden worden in een eigen werkplaats verricht en weer andere activiteiten bij een garage of een dealer. Het wordt wel een hele uitdaging om dat voor het complete wagenpark in de gaten te houden. Vandaar dat Wagenparkbeheer in onze TMS-software, op basis van een vooraf ingesteld onderhoudsprofiel voor een truck of trailer, waarschuwingen genereert op het juiste moment, gericht aan de juiste persoon die hiermee rekening kan houden in de ritplanning.

Personeel & chauffeurs

Ook de gegevens van personeel en chauffeurs zijn vast te leggen in onze TMS-software en kunnen periodiek worden gecontroleerd op juistheid. Zowel persoonsgegevens als gegevens met betrekking tot arbeid kunnen worden geregistreerd. Een compleet overzicht per werknemer wordt hiermee beschikbaar en een optimale inzetbaarheid wordt zo vereenvoudigd.